Kinh nghiệm – Thiên Hà
Dịch vụ kế toán và thuế mang đến lợi ích gì cho doanh nghiệp?
Kế toán tại đơn vị: Kế toán dịch vụ:
Ưu điểm: - Thường xuyên có mặt tại đơn vị. - Có thể thực hiện các công việc khác ngoài công việc kế toán. Ưu điểm: - Luôn song hành cùng doanh nghiệp trên mỗi bước đường kinh doanh. - Chi phí dịch vụ luôn thấp hơn thuê kế toán viên đủ trình độ. - Luôn cập nhật kịp thời về luật và chế độ kế toán hiện hành mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp.  
Nhược điểm: - Nhân sự kế toán thay đổi thường xuyên khiến bạn lo lắng. - Kế toán viên ít hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm trong tác kế toán, đôi lúc không cập nhật kịp thời Luật pháp hiện hành về chế độ kế toán. - Chi phí lương cho nhân sự kế toán có đủ trình độ thực hiện công việc kế toán thường rất cao. Nhược điểm: - Không thường xuyên có mặt tại đơn vị. - Không thể làm cùng lúc nhiều công việc khác bên cạnh công việc chính liên quan lĩnh vực kế toán.
Phù hợp: Doanh nghiệp có quy mô lớn Phù hợp: Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ.