CÔNG TY CÓ ĐƯỢC GIẢM LƯƠNG NHÂN VIÊN KHI LÀM VIỆC TẠI NHÀ ĐỂ PHÒNG TRÁNH DỊCH BỆNH? – Thiên Hà

CÔNG TY CÓ ĐƯỢC GIẢM LƯƠNG NHÂN VIÊN KHI LÀM VIỆC TẠI NHÀ ĐỂ PHÒNG TRÁNH DỊCH BỆNH?