Công ty hợp danh – Thiên Hà
THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH

HÃY LIÊN LẠC CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

ĐIỀU KIỆN CÔNG TY HỢP DANH
– Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (gọi là thành viên hợp danh); ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn.- Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.

– Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TÔI

1. Tư vấn cho khách hàng mã ngành nghề phù hợp với hoạt động kinh doanh và các khoản thuế cần phải đóng lúc mới bắt đầu cũng như trong quá trình hoạt động;

2. Soạn thảo và chuẩn bị tất cả hồ sơ, những giấy tờ, thủ tục theo yêu cầu của Sở Kế Hoạch Đầu Tư (KHĐT) và trình khách hàng ký;

3. Ủy quyền người nộp hoặc đại diện doanh nghiệp nộp và nhận kết quả hồ sơ tại Sở KHĐT;

4. Làm thủ tục khắc dấu tròn;

5. Soạn hồ sơ thông báo mẫu dấu.

DOANH NGHIỆP CẦN CUNG CẤP

Chứng minh nhân dân, passport công chứng, giấy phép kinh doanh công chứng (không quá 3 tháng) của tất cả các thành viên, công ty góp vốn vào.

Tổng thời gian hoàn thành: 04 ngày

Mẫu biểu cho công ty hợp danh: link tải

  • Mẫu đăng ký Công ty hợp danh
  • Mẫu danh sách hợp danh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *