BÁO CÁO THUẾ HÀNG THÁNG/ QUÝ/NĂM – Thiên Hà

Hơn 15 năm kinh nghiệm làm kế toán và thuế, chúng tôi – Thiên Hà – cung cấp dịch vụ kế toán và thuế đã và đang được các khách hàng tin tưởng, đánh giá là một phải pháp hoàn hảo và tiết kiệm cho doanh nghiệp với chi phí chỉ từ 500.000đ.

PHÍ DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO THUẾ

NHÓM NGÀNH TƯ VẤN – DỊCH VỤ (Phí dịch vụ kế toán/quý – 3 tháng)
Số hóa đơn Không có chi phí giá vốn mua vào Có chi phí giá vốn mua vào
Dưới 20 1.500.000/quý 2.100.000/quý
Dưới 40 2.100.000/quý 2.700.000/quý
Dưới 60 2.700.000/quý 3.900.000/quý
Dưới 80 3.000.000/quý 4.200.000/quý
Dưới 100 3.900.000/quý 4.800.000/quý
Dưới 120 4.800.000/quý 5.400.000/quý
Từ 120 trở lên Thỏa thuận

 

NHÓM NGÀNH THƯƠNG MẠI (Phí dịch vụ kế toán/quý – 3 tháng)
Số hóa đơn Không có tờ khai hải quan Có tờ khai hải quan
Dưới 20 1.800.000/quý 2.400.000/quý
Dưới 40 2.100.000/quý 3.300.000/quý
Dưới 60 2.700.000/quý 3.900.000/quý
Dưới 80 3.600.000/quý 5.100.000/quý
Dưới 100 4.200.000/quý 5.400.000/quý
Dưới 120 5.100.000/quý 6.000.000/quý
Từ 120 trở lên Thỏa thuận

 

NHÓM NGÀNH (THI CÔNG XÂY DỰNG – TRANG TRÍ NỘI THẤT
SẢN XUẤT – GIA CÔNG – NHÀ HÀNG – LẮP ĐẶT)
Số hóa đơn Thi công xây dựng
Sản xuất, Nhà hàng
Trang trí nội thất
Gia công – lắp đặt
Dưới 20 2.400.000/quý 2.100.000/quý
Dưới 40 3.300.000/quý 3.000.000/quý
Dưới 60 4.200.000/quý 3.900.000/quý
Dưới 80 6.100.000/quý 5.200.000/quý
Từ 81 trở lên Thỏa thuận

 

Chúng tôi luôn cam kết mọi khó khăn, vướng mắc về kế toán, thuế và các thủ tục pháp lý liên quan sẽ được giải quyết một cách triệt để và nhanh chóng nhất.

 

A.Nhiệm vụ của Chúng tôi khi cung cấp dịch vụ báo cáo thuế

 1. Tư vấn việc sử dụng hóa đơn đầu vào, đầu ra hợp lý.
 2. Nhận hóa đơn, chứng kế toán tận nơi đơn vị
 3. Phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ gốc, cân đối thuế GTGT đầu vào, đầu ra.
 4. Lập tờ khai báo cáo thuế, khai báo thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, tạm tính thuế TNDN.
 5. Lập quyết toán thuế TNDN, TNCN.
 6. Nộp báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo quy định.

 

B.Nhiệm vụ của Chúng tôi khi cung cấp dịch vụ kế toán

 1. Tư vấn việc sử dụng hóa đơn đầu vào, đầu ra hợp lý.
 2. Nhận hóa, đơn chứng kế toán tận nơi đơn vị
 3. Hoàn thiện chứng từ và lập sổ sách kế toán
  1. Lập các chứng từ kế toán: Nhập, xuất, thu,chi
  2. Lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hoá, phải thu, phải trả
  3. Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao…theo quy định
  4. Lập sổ cái các tài khoản
  5. Lập sổ nhật ký chung
 4. Lập báo cáo tài chính

C.Khách hàng cần cung cấp những gì khi sử dụng dịch vụ kế toán/báo cáo thuế

 1. Cung cấp hóa đơn đầu vào, đầu ra ( Hóa đơn gốc hoặc photo )
 2. Thiết bị chữ ký số

 

D.Các báo cáo hoàn thành

I. MẪU BÁO CAO THUẾ THÁNG

– Tờ khai thuế GTGT đối với DN lớn
– Bảng kê hàng hóa bán ra
– Bảng kê hàng hóa mua vào

Hạn nộp: ngày 20 tháng kế tiếp

II. MẪU BÁO CÁO QUÝ

– Tờ khai thuế GTGT
– Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý
– Tờ khai thuế TNCN quý – Mẫu 02/KK-TNCN theo quý
– Báo cáo sử dụng hóa đơn quý
Hạn nộp: 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý
III. MẪU BÁO CÁO NĂM

 1. Bộ hồ sơ quyết toán thuế gồm:
  – Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN – Mẫu 03/TNDN
  – Kết quả hoạt động SXKD-Phụ lục 03-1A
  – Quyết toán thuế TNCN- Mẫu tờ khai 05/kk-TNCN
 2. Bộ hồ sơ báo cáo tài chính gồm:
  – Bảng cân đối phát sinh năm
  – Bảng cân đối kế toán
  – Báo cáo kết quả hoạt động KD – Mẫu số B-02/DN
  – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  – Thuyết minh báo cáo tài chính

Hạn nộp: 30/3 hàng năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *