Thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh – Thiên Hà
DỊCH VỤ TĂNG GIẢM NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

href=”javascript:void(Tawk_API.toggle())”Hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn

NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TÔI

1. Soạn thông báo về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật ký);

2. Soạn quyết định bằng văn bản thông báo bổ sung ngành nghề (do chủ sở hữu hoặc tịch hội đồng thành viên ký);

3. Soạn biên bản họp về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (đối với công ty cổ phần hoặc TNHH 2 thành viên trở lên);

4. Chuẩn bị mục lục hồ sơ, bìa hồ sơ theo quy định của SKHĐT;

5. Soạn tờ khai thông tin người nộp hồ sơ thêm ngành nghề đăng ký;

6. Ủy quyền người nộp hoặc dại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại SKHĐT;

7. Soạn và nộp thông báo đã thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh với cơ quan thuế

DOANH NGHIỆP CẦN CUNG CẤP

1. Giấy phép kinh doanh chính hoặc bản sao y công chứng GPKD không quá 03 tháng

2. Ngành nghề kinh doanh cần tăng hoặc giảm

Thời gian hoàn thành: 04 ngày làm việc

Biểu mẫu thay đổi ngành nghề kinh doanh: link tải

  • Mẫu quyết định thay đổi ngành nghề kinh doanh
  • Mẫu thay đổi ngành nghề kinh doanh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *