QUẢN LÝ TÍNH LƯƠNG HÀNG THÁNG (BHXH VÀ THUẾ TNCN) – Thiên Hà

QUẢN LÝ TÍNH LƯƠNG HÀNG THÁNG (BHXH VÀ THUẾ TNCN)

DỊCH VỤ QUẢN LÝ LƯƠNG & BHXH, BHYT, BHTN VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TRỌN GÓI HÀNG THÁNG

Nhiệm vụ của chúng tôi 1. Xây dựng hợp đồng lao động;

2. Tính bảng lương cho người lao động;

3. Tính khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

4. Tính toán thuế thu nhập cá nhân

5. Tính các khoản chi trả và giữ lại theo luật Lao động;

6. Trả lương tới từng nhân viên theo yêu cầu của khách hàng;

7.Thực hiện các báo cáo liên quan đến tăng giảm nhân sự , tiền lương cho cơ quan có thẩm quyền;

8. Quản lý, theo dõi và đối chiếu thông tin liên quan đến lao động – tiền lương;

9. Thực hiện các  công việc liên quan đến đăng ký, kê khai thuế TNCN;

10. Thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động theo thẩm quyền;

11. Thực hiện thủ tục đăng ký lao động cho người lao động;

12. Thực hiện thủ tục BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động;

13. Cập nhật thông tin pháp luật liên quan đến lao động – tiền lương tại Việt Nam.

Lợi ích cho khách hàng 1. Đảm bảo các thông tin nhạy cảm về tiền lương của người lao động được bảo mật;

2. Quản lý tính lương kịp thời và chính xác;

3. Quản lý và tính lương phù hợp với quy định của pháp luật;

4. Thực hiện khai thuế, quyết toán thuế TNCN chính xác và kịp thời;

5. Làm các thủ tục về đăng ký lao động, BHXH nhanh chóng và kịp thời;

6. Giảm thiểu khối lượng lớn các công việc hành chính, giấy tờ về tiền lương;

7. Giảm chi phí hoạt động doanh nghiệp;

8. Cập nhật và hỗ trợ cung cấp các thông tin pháp luật liên quan đến lao động – tiền lương tại Việt Nam.

 

Phí dịch vụ Dưới 5 lao động Từ 5 – 15 lao động Trên 15-25 lao động Trên 25 lao động
1.500.000 đồng 2.500.000 đồng 3.000.000 đồng Thỏa thuận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.