Giới thiệu – Thiên Hà

CÔNG TY TNHH THUẾ VÀ KẾ TOÁN THIÊN HÀ

Thiên Hà, cung cấp giải pháp toàn diện từ cơ cấu doanh nghiệp đến tối ưu hóa thuế và ứng dụng quy trình kế toán hiệu quả, nhanh chóng cho các doanh nghiệp. Thành lập năm 2012, Thiên Hà đã và đang được khách hàng tín nhiệm. Chính nhờ sự tin cậy này chúng tôi đã từng bước phát triển theo chiều sâu về tư vấn nghiệp vụ, giải pháp pháp lý và vận dụng qui trình chuẩn cho các doanh nghiệp cùng phát triển hiệu quả . Những thành quả này là do chúng tôi đã đưa ra những giải pháp thực tiễn đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng; chúng tôi dựa vào một đội ngũ các chuyên gia tận tâm trong lĩnh vực quản lý thuế với chứng chỉ đại lý thuế, chuyên gia kế toán với bằng CPA và MBA chuyên ngành kế toán, chuyên viên về pháp chế tư vấn pháp lý cho công ty và vận dụng luật vào kinh doanh…
Chúng tôi giúp khách hàng giải quyết những vướng mắc trong kinh doanh và nâng cao giá trị kinh doanh, quản lý rủi ro và đưa ra giải pháp thiết thực và kịp thời.
Cuối cùng, quan trọng không kém là sự tận tâm, năng lực chuyên môn sâu, rõ ràng trong giao dịch và lương tâm nghề nghiệp luôn được đặt lên hàng đầu giúp chúng tôi luôn có được sự tín nhiệm bền chặt với khách hàng. Đó là nền tảng cho uy tín của THIÊN HÀ và chúng tôi vẫn luôn cố gắng giữ vững cũng như không ngừng củng cố niềm tin đó

GALAXY TAX AND ACCOUNTING COMPANY LIMITED

Thien Ha is a provider of comprehensive solutions ranging from corporate structure to tax optimization and application of accounting processes which run faster and more efficiently for enterprises. Established in 2012, Thien Ha has been trusted by customers. Thanks to this trust, we have gradually focused on intensive development of business consulting services, legal solutions and application of standard management procedures for enterprises. These achievements have been obtained because we have come up with practical solutions to meet the specific needs of customers; we rely on a team of experienced and dedicated professionals in the field of tax administration with a certificate of tax agent, accounting specialists with a CPA and MBA degree in accounting, legal specialists advising legal matters for us and applying the laws to business activities, etc.
In order to build management system operated in accordance with legal standards. This creates a safe and effective business environment. We provide our clients with support for solving business problems and enhancing business value, managing risks and delivering practical and timely solutions.
Last but not less, devotion, specialist knowledge, transaction transparency and professional conduct are always our first priority, helping us to build trust and credibility with our customers. This is the foundation for THIEN HA's prestige and we are striving to maintain and continually strengthen such credibility.


TẦM NHÌN

Là lựa chọn tối ưu hóa thuế và cơ cấu tài chính công ty luôn sạch và đẹp

SỨ MỆNH

Tối đa hóa hiệu quả đầu tư của khách hàng

VISION

A choice of tax optimization and corporate finances are always clean and beautiful

MISSION

Maximize the benefits of customers

CAM KẾT

 • Giải pháp thực tế
 • Thông tin chính xác
 • Đối tác tin cậy
 • Hiệu quả đầu tư
 • Bảo mật thông tin

COMMITMENT

 • Honest and reasonable counsel
 • Verified information
 • Reliable partner
 • Risk reduction
 • Information security

GIÁ TRỊ

 • Sự tin cậy, chúng tôi hành động chuyên nghiệp
 • Hợp tác, chúng tôi áp dụng kỹ năng giao tiếp
 • Chính trực, chúng tôi cam kết tuân thủ theo các thỏa thuận

VALUE

 • Credibility, we act with professionalism
 • Collaboration, we apply interpersonal skills
 • Integrity, we commit to our agreements