Câu hỏi thường gặp – Thiên Hà

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Tôi đang quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016, nơi tôi đăng ký là Cục Thuế TP HCM. Năm 2016 tôi làm ở quận 12, sau đó nghỉ ở nhà mấy tháng và đầu tháng 1/2017 tôi bắt đầu đi làm ở quận 4 (có hợp đồng). Khi tôi nộp hồ sơ ở cục thuế thì cán bộ Cục Thuế yêu cầu về nộp ở nơi thường trú (Hóc Môn). Sau đó tôi về nộp ở Hóc Môn thì Chi cục thuế Hóc Môn lại yêu cầu nộp ở "Cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng" (tức quận 4). Vậy tôi phải nộp ở đâu trong trường hợp này? Tôi đã đi tới Cục Thuế 2 lần và Chi cục thuế Hóc Môn 3 lần. 
Trả lời: (Ông Bùi Nam Trung)
Về câu hỏi của bạn, từ đầu tháng 1/2017 đi làm tại quận 4 thì:
- Trường hợp đã đăng ký giảm trừ gia cảnh tại công ty do quận 4 quản lý, bạn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế quận 4.
- Trường hợp chưa đăng ký giảm trừ gia cảnh, bạn phải nộp hồ sơ quyết toán tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).
Câu hỏi: Trong trường hợp nhân viên ký hợp đồng lao động dài hạn với công ty, hàng tháng vẫn tính thuế theo thuế suất lũy tiến, đến khi đã kết thúc hợp đồng lao động, người này lại được nhận thêm khoản tiền thưởng, và được khấu trừ thuế 10% (do lúc nhận tiền thưởng đã hết thời hạn hợp đồng lao động). Vậy khi lên tờ khai quyết toán, người này có được kê khai lên cả 2 phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN và cả 05-2/BK-QTT-TNCN hay không?
Trả lời (Ông Bùi Nam Trung)
Đối với khoản thu nhập tính theo thuế suất lũy tiến được kê khai ở phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN, đối với khoản tiền thưởng được khấu trừ thuế 10% (do lúc nhận tiền thưởng đã hết thời hạn hợp đồng lao động) thì được kê khai ở phục lục 05-2/BK-QTT-TNCN. Trường hợp này công ty không thực hiện quyết toán thay cho người lao động mà chính cá nhân phải trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.
Câu hỏi: Hiện tại em đang làm Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân cho công ty nhưng em có một số thắc mắc mong nhận được giải đáp từ các anh/chị.
1. Trường hợp trong năm 2016 bên công ty em có trả tiền môi giới cho người nước ngoài (người không cư trú), môi giới bán hàng hóa ra nước ngoài. Người này không phải là nhân viên của công ty, chỉ nhận hoa hồng theo từng hợp động mà họ môi giới được. Theo em được biết khoản tiền này không phải chịu thuế Thu nhập cá nhân. Vậy khi quyết toán thì em có cần phải kê khai thông tin của cá nhân này vào tờ khai quyết toán thuế TNCN không?
2 . Trường hợp người lao động chưa có Mã số thuế thì họ không được làm mẫu cam kết 02/CK-TNCN có phải không ạ? Nếu đến cuối năm đó họ mới đăng ký mã số thuế thì họ có thể làm cam kết 02/CK-TNCN bổ sung được không? Ngày ghi trên cam kết 02/CK-TNCN là ngày trả thu nhập (ngày nhận lương lương thử việc) hay vào ngày cuối của năm tài chính đó. 3. Trong kỳ có 1 nhân viên vào thử việc cho công ty em lương thực lãnh là 4.250.000 đồng mỗi tháng, sau 2 tháng thì nghỉ làm. Họ có làm cam kết 02/CK-TNCN, vì thế bên công ty em không khấu trừ 10% lương. Vậy em có cần kê khai thông tin nhân viên này vào Tờ khai quyết toán thuế TNCN không ạ? 
(Nguyễn Thị Kim Cúc, 23 tuổi, 1/4D An Hội, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. HCM)
Trả lời (Bà Lê Thị Thu Hương):
1. Khi công ty bạn có thanh toán khoản tiền công về môi giới cho người nước ngoài (cá nhân không kinh doanh) là đối tượng không cư trú tại Việt Nam thì phải có trách nhiệm khấu trừ 20% trên thu nhập chịu thuế và kê khai khoản thu nhập vào tờ khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng hoặc quý theo mẫu 05/KK -TNCN (ban hành kèm Thông tư 92/2015) và tổng hợp vào tờ khai quyết toán thuế cuối năm theo mẫu 05/QTT -TNCN
2. Tại thời điểm người nộp thuế lập mẫu 02/CK - TNCN một trong những điều kiện theo quy định thì người nộp thuế phải có mã số thuế. Trường hợp đến cuối năm người nộp thuế có mã số thuế mà người nộp thuế thuộc đối tượng phải quyết toán thuế họ sẽ lập hồ sơ quyết toán. Nếu người nộp thuế có số thuế nộp thừa thì đề nghị hoàn. 
3. Theo quy định tổ chức chi trả thu nhập phải tổng hợp toàn bộ thu nhâp của tất cả các đối tượng đã chi trả về tiền lương tiền công trong năm dù chưa đến mức khấu trừ. Như vậy, nhân viên của công ty bạn đã cam kết theo mẫu 02/CK - TNCN thì tại thời điểm đó công ty chưa khấu trừ. Tuy nhiên công ty phải tổng hợp vào tờ khai quyết toán năm của công ty theo mẫu 05/QTT-TNCN. 
Câu hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi có thuê nhà của cá nhân làm trụ sở văn phòng. Vậy, khi thuê nhà chúng tôi có cần lấy hóa đơn và chi phí này được tính vào chi phí được trừ cho công ty không?
Trả lời:
Theo quy định tại Điểm 2. 5 Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015, thì:
Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thoả thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.
Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp được tính vào chí phí được trừ tổng số tiền thuê tài sản bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân.
Như vậy, kể từ ngày 06/8/2015 doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản, nên cá nhân cho thuê tài sản không cần phải mua hóa đơn bán lẻ giao cho doanh nghiệp.