PHẦN VỐN GÓP THỪA CỦA THÀNH VIÊN MỚI CÓ TÍNH VÀO THU NHẬP CHỊU THUẾ TNDN – Thiên Hà

PHẦN VỐN GÓP THỪA CỦA THÀNH VIÊN MỚI CÓ TÍNH VÀO THU NHẬP CHỊU THUẾ TNDN

Công ty tôi là Công ty TNHH 2 thành viên, vừa qua chúng tôi có tiếp nhận thêm thành viên góp vốn mới để tăng vốn điều lệ, cụ thể thành viên mới góp 250.000.000 đồng, tương ứng với 15% vốn điều lệ. Do có tiền nhàn rỗi nên thành viên đó góp vào 400.000.000 đồng để đưa vào vốn kinh doanh (do vốn kinh doanh chưa quay vòng kịp). Vậy, phần thừa ra có tính vào thu nhập chịu thuế TNDN không? Xin cảm ơn!

TRẢ LỜI:

Đối với trường hợp trên Khoản 3 Điều 5 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định như sau:

“Trường hợp doanh nghiệp thực hiện tiếp nhận thêm thành viên góp vốn mới theo quy định của pháp luật mà số tiền thành viên góp vốn mới bỏ ra cao hơn giá trị phần vốn góp của thành viên đó trong tổng số vốn điều lệ của doanh nghiệp thì xử lý như sau:

Nếu khoản chênh lệch cao hơn này được xác định là thuộc sở hữu của doanh nghiệp, bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh thì không tính vào thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhận vốn góp.

Nếu khoản chênh lệch cao hơn này được chia cho các thành viên góp vốn cũ thì khoản chênh lệch này là thu nhập của các thành viên góp vốn cũ.”

Như vậy, nếu Công ty bạn xác định phần chênh lệch mà thành viên góp vốn mới đó bỏ thêm để phục vụ hoạt động kinh doanh thì không tính vào thu nhập chịu thuế để tính thuế TNDN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *