NHỮNG MẪU CAM KẾT CẦN BỔ SUNG SAU NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH – Thiên Hà

NHỮNG MẪU CAM KẾT CẦN BỔ SUNG SAU NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 

Mã ngành

Tên ngành

Câu ràng

Ghi chú

2011

 

Sản xuất hoá chất cơ bản

(không hoạt động tại trụ sở) Trường hợp doanh nghiệp không sản xuất trong KCN
 

2012

 

Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ

(không hoạt động tại trụ sở) Trường hợp doanh nghiệp không sản xuất trong KCN

2013

 

Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

(trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b)

Trường hợp doanh nghiệp không sản xuất trong KCN

 

2021

 

Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp

(không hoạt động tại trụ sở)

Trường hợp doanh nghiệp không sản xuất trong KCN

 

2022

 

Sản xuất sơn, vec ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và matít

(không hoạt động tại trụ sở)

Trường hợp doanh nghiệp không sản xuất trong KCN

 

2023

 

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh

(không hoạt động tại trụ sở)

Trường hợp doanh nghiệp không sản xuất trong KCN

 

2029

 

Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu

 

(không hoạt động tại trụ sở)

Trường hợp doanh nghiệp không sản xuất trong KCN

 

2212

 

Sản xuất sản phẩm khác từ cao su

 

(trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b)

 

Trường hợp doanh nghiệp không sản xuất trong KCN

 

2220

 

Sản xuất sản phẩm từ plastic

 

(trừ Sản Xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b)

 

Trường hợp doanh nghiệp không sản xuất trong KCN

 

2310

 

Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh

(trừ sản xuất vật liệu xây dựng)

Trường hợp doanh nghiệp không sản xuất trong KCN

 

2394

 

Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao

(không sản xuất tại trụ sở)

Trường hợp doanh nghiệp không sản xuất trong KCN

 

2395

 

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao

 

(không sản xuất tại trụ sở)

Trường hợp doanh nghiệp không sản xuất trong KCN

 

3240

 

Sản xuất đồ chơi, trò chơi

 

(trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội)

Trường hợp doanh nghiệp không sản xuất trong KCN

 

3290

 

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

(trừ Sản Xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b; vật liệu xây dựng; hóa chất tại trụ sở)

Trường hợp doanh nghiệp không sản xuất trong KCN

 

4322

 

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí

(trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)

 

4610

 

Đại lý, môi giới, đấu giá

 

Chi tiết: Đại lý. Môi giới.

 
 

4620

 

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

 

(không hoạt động tại trụ sở)

 

– Nếu ngành thuộc Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBNDTP về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

– Trường hợp có đăng ký “chi tiết: Bán buôn động vật sống” thì ràng cam kết “(trừ động vật hoang dã thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia quy định và các động vật quý hiếm khác cần được bảo vệ)”

 

4631

 

Bán buôn gạo

 

(không hoạt động tại trụ sở)

Nếu không nằm trong các chợ đầu mối nông sản theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP.

 

4632

 

Bán buôn thực phẩm

 

(không hoạt động tại trụ sở)

 

Nếu không nằm trong các chợ đầu mối nông sản theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP.

 

4661

 

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

 

(trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)

 
 

4662

 

Bán buôn kim loại và quặng kim loại

(trừ kinh doanh vàng miếng)

 
 

4663

 

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

(không hoạt động tại trụ sở)

Trường hợp bán buôn, bán lẻ, kho chứa, trưng bày vật liệu xây dựng tại khu vực quận 3 tại những tuyến đường quy hoạch theo Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 8/5/2014 của UBNDTP

 

4669

 

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

(trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)

 
 

4690

 

Bán buôn tổng hợp

(trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM  và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)

 
 

4711

 

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

(Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh)

 
 

4719

 

Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp loại khác

(trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)

 
 

4721

 

Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh

(Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh)

 
 

4722

 

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

(Thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh)

 
 

4724

 

Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh

(Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP. HCM)

 
 

4764

 

Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh

(trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội)

 
 

4773

 

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

 

(trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Tp.HCM)

 
 

4774

 

Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh

(trừ bán lẻ hóa chất, đồ cổ, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn TP.HCM)

 
 

4781

 

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ

 

(Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP. HCM)

 
 

4789

 

Bán lẻ hàng hoá khác lưu động hoặc tại chợ

(trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Tp.HCM)

 
 

4791

 

Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet

(trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Tp.HCM)

 
 

4799

 

Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu

(trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Tp.HCM)

 
 

4933

 

Vận tải hàng hoá bằng đường bộ

 

(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

 
 

5210

 

Kho bãi và lưu giữ hàng hoá

 

(trừ kinh doanh kho bãi)

 

khi không đủ điều kiện kinh doanh bất động sản.

 

6820

 

Tư vấn, môi giới bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

 

Chi tiết: Cho thuê bất động sản để cho thuê lại

 

nếu DN không đáp ứng đủ vốn điều lệ 20 tỷ đồng và không kinh doanh bất động sản.

 

5221

 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ

 

(trừ kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt, hóa lỏng khí để vận chuyển)

 
 

5224

 

Bốc xếp hàng hoá

 

(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

 
 

5229

 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

 

(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải hàng không)

 
 

5630

 

Dịch vụ phục vụ đồ uống

(trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ)

 
 

5911

 

Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình

(trừ phát sóng, sản xuất phim và không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

 
 

5912

 

Hoạt động hậu kỳ

 

(trừ sản xuất phim, phát sóng và không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

 
 

5913

 

Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình

(trừ sản xuất phim, phát sóng)

nếu doanh nghiệp không đủ vốn điều lệ 2 tỷ đồng.

 

6190

 

Hoạt động viễn thông khác

 

(trừ bán lại hạ tầng viễn thông, mạng cung cấp)

 
 

6329

 

Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu

 

(trừ dịch vụ cắt xén thông tin, báo chí)

 
 

6619

 

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

 

(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)

 
 

7020

 

Hoạt động tư vấn quản lý

(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)

 
 

7490

 

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

(trừ thanh toán hối phiếu, thông tin tỷ lệ lượng và tư vấn chứng khoán)

 
 

7810

 

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

(trừ cho thuê lại lao động)

 

 

nếu không đủ vốn điều lệ 02 tỷ đồng

 

 

 

7820

 

Cung ứng lao động tạm thời

 

(trừ cho thuê lại lao động)

nếu không đủ vốn điều lệ 02 tỷ đồng

 

8110

 

Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp

(trừ kinh doanh dịch vụ bảo vệ)

 

8230

 

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ, không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

 
 

8292

 

Dịch vụ đóng gói

(trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)

 
 

8551

 

Giáo dục thể thao và giải trí

(trừ hoạt động của các sàn nhảy)

 
 

8552

 

Giáo dục văn hoá nghệ thuật

(trừ hoạt động của các sàn nhảy)

 
 

8559

 

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

(trừ dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng – Đoàn thể)

 
 

8620

 

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa

(không có bệnh nhân lưu trú)

 
 

8730

 

Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người tàn tật không có khả năng tự chăm sóc

(trừ hoạt động khám, chữa bệnh)

 
 

9000

 

Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí

(trừ kinh doanh vũ trường, phòng trà ca nhạc và không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ, không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

 
 

9329

 

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

(trừ hoạt động của các sàn nhảy; trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng)

 
 

9311

 

Hoạt động của các cơ sở thể thao

 

(trừ hoạt động của các sàn nhảy)

 
 

9312

 

Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao

 

(trừ hoạt động của các sàn nhảy)

 

9321

 

Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề

 

(trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng)

 
 

9631

 

Cắt tóc, làm đầu, gội đầu

 

(trừ hoạt động gây chảy máu)

 
 

9633

 

Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ

 

(trừ môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài)

 
 

9639

 

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

(trừ kinh doanh dịch vụ bảo vệ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *