ĐỨNG TÊN KẾ TOÁN TRƯỞNG – Thiên Hà

Dịch vụ kế toán trưởng hay dịch vụ đứng tên kế toán trưởng là dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán thực hiện thông qua hợp đồng dịch vụ kế toán trưởng hoặc dịch vụ đứng tên kế toán trưởng.
I. NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TÔI / Công việc Kế toán trưởng
1. Tư vấn và thiết lập hệ thống kế toán tại doanh nghiệp;
2. Phân công, kiểm tra tính hiệu quả, tính tuân thủ của nhân viên phòng kế toán;
3. Đào tạo, hướng dẫn nhân viên thực hiện các phần hành đã được phân công;
4. Đứng tên và ký vào sổ sách kế toán doanh nghiệp;
5. Kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ, chứng từ kế toán, kiểm tra việc hạch toán kế toán;
6. Soát xét hồ sơ, sổ kế toán, Báo cáo tài chính năm theo quy định Pháp luật về kế toán;
7. Kiểm tra, soát xét hồ sơ trước khi quyết toán thuế theo quy định Pháp luật về thuế;
8. Tư vấn cho doanh nghiệp những vấn đề liên quan trong phạm vi kế toán, thuế.
9. Đại diện doanh nghiệp với tư cách là kế toán trước làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán … ( nếu có)
10. Kế toán trưởng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán

Kế toán trưởng chịu sự lãnh đạo của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; trường hợp có đơn vị kế toán cấp trên thì đồng thời chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của kế toán trưởng cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ.

II.Tiêu chuẩn và điều kiện chọn kế toán trưởng:
1. Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn sau đây:
a) Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp trở lên;
b) Thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là hai năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là ba năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán bậc trung cấp.
c) Người làm kế toán trưởng phải có chứng chỉ qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng.
III.Những trách nhiệm và quyền lợi kế toán trưởng:
1. Kế toán trưởng có trách nhiệm:
a) Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán;
b) Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật kế toán và thuế;
c) Lập báo cáo tài chính.
2. Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *