Dịch vụ tăng giảm thành viên – Thiên Hà
DỊCH VỤ TĂNG GIẢM THÀNH VIÊN
TỔNG CHI PHÍ KHÁCH HÀNG PHẢI TRẢ 1.000.000đ

1.    Những khoản phí phải nộp nhà nước

·         200.000đ lệ phí nộp hồ sơ và cấp giấy phép kinh doanh mới ở sở Kế Hoạch Đầu Tư

·         300.000đ lệ phí công bố về việc thêm/giảm thành viên cổ đông ở cổng thông tin quốc gia

2.    Phí dịch vụ của CHÚNG TÔI

·         500.000đ phí dịch vụ thêm/giảm thành viên cổ đông cho công ty.

NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TÔI

1. Thông báo về việc thêm/giảm thành viên cổ đông (do người đại diện theo pháp luật ký)

2. Quyết định về việc thêm/giảm thành viên cổ đông (do chủ sở hữu hoặc tịch hội đồng thành viên ký).

3. Quyết định về việc thêm/giảm thành viên cổ đông của chủ sở hữu (đối với công ty TNHH 1 thành viên) hoặc biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty cổ phần hoặc TNHH 2 thành viên trở lên).

4. Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp giữa các cổ đông

5. Đơn đăng ký điều lệ công ty mới

6. Danh sách thành viên cổ đông

7. Chuẩn bị mục lục hồ sơ, bìa hồ sơ theo quy định của sở Kế Hoạch Đầu Tư

8. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

9. Ủy quyền người nộp hoặc đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ thêm/giảm thành viên cổ đông và nhận kết quả tại sở Kế Hoạch Đầu Tư

10.Thông báo đã thay đổi về việc thêm/giảm thành viên cổ đông với cơ quan thuế

DOANH NGHIỆP CẦN CUNG CẤP

1. Bản chính giấy phép kinh doanh hoặc bản sao công chứng GPKD không quá 3 tháng

2. Giấy CMND, hộ chiếu…các thành viên công ty

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *