Dịch vụ hồ sơ chuyển thuế – Thiên Hà

DỊCH VỤ CHUYỂN THUẾ

 

Khi nào cần chuyển hồ sơ thuế?

Đổi địa chỉ kinh doanh khác quận, khác tỉnh

Hồ sơ cần làm:

  1. Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST (thông tư số 95/2016/TT-BTC)
  2. Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký KD.
  3. Về hóa đơn: DN nộp 1 trong 3 hồ sơ sau:

+ Thông báo kết quả quý hóa đơn (mẫu 3.11 thông tư 39/2014/TT-BTC)

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26) quý chuyển đi (gửi qua mạng) (trường hợp DN muốn hủy hóa đơn)

+ Bảng kê tiếp tục sử dụng hóa đơn (mẫu 3.12 TT 39/2014/TT-BTC)

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26) quý chuyển đi (gửi qua mạng) (trường hợp DN muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn)

+ Bảng cam kết chưa đặt in, mua, phát hành, sử dụng hóa đơn (trường hợp DN chưa sử dụng hóa đơn)

Lưu ý:

  • Hạn nộp hồ sơ 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi
  • DN kiểm tra dữ liệu tờ khai đã nộp
  1. Giấy ủy quyền nhân viên đi làm thuế

+ Tờ khai thuế GTGT (mẫu số 01/GTGT) +

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC) +

+ Bảng kê chi tiết hóa đơn của tổ chức, cá nhân đến thời điểm quyết toán hóa đơn (mẫu số: BK01/AC)

Kết quả từ cục thuế:

  1. Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm
  2. Số diễn giải tình hình thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế
Hồ sơ chuyển thuế / nhập thuế Phí dịch vụ (đồng)
Khác quận 1.500.000
Khác tỉnh 4.000.000

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.