Dịch vụ hồ sơ chuyển thuế – Thiên Hà

DỊCH VỤ CHUYỂN THUẾ

 

Khi nào cần chuyển hồ sơ thuế?

Đổi địa chỉ kinh doanh khác quận, khác tỉnh

Hồ sơ cần làm:

  1. Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST (thông tư số 95/2016/TT-BTC)
  2. Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký KD.
  3. Về hóa đơn: DN nộp 1 trong 3 hồ sơ sau:

+ Thông báo kết quả quý hóa đơn (mẫu 3.11 thông tư 39/2014/TT-BTC)

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26) quý chuyển đi (gửi qua mạng) (trường hợp DN muốn hủy hóa đơn)

+ Bảng kê tiếp tục sử dụng hóa đơn (mẫu 3.12 TT 39/2014/TT-BTC)

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26) quý chuyển đi (gửi qua mạng) (trường hợp DN muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn)

+ Bảng cam kết chưa đặt in, mua, phát hành, sử dụng hóa đơn (trường hợp DN chưa sử dụng hóa đơn)

Lưu ý:

  • Hạn nộp hồ sơ 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi
  • DN kiểm tra dữ liệu tờ khai đã nộp
  1. Giấy ủy quyền nhân viên đi làm thuế

+ Tờ khai thuế GTGT (mẫu số 01/GTGT) +

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC) +

+ Bảng kê chi tiết hóa đơn của tổ chức, cá nhân đến thời điểm quyết toán hóa đơn (mẫu số: BK01/AC)

Kết quả từ cục thuế:

  1. Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm
  2. Số diễn giải tình hình thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế
Hồ sơ chuyển thuế / nhập thuế Phí dịch vụ (đồng)
Khác quận 1.500.000
Khác tỉnh 4.000.000

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *