XÁC NHẬN HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ NỘP THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU – Thiên Hà