THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MẠI CHO CÁC CHI NHÁNH – Thiên Hà