THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ TNCN TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN – Thiên Hà