THANH TOÁN TRONG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI – Thiên Hà

THANH TOÁN TRONG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI