THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁO DỤC – Thiên Hà