Tại sao nên chọn loại hình “Công ty Trách nhiệm hữu hạn” khi thành lập doanh nghiệp? – Thiên Hà

Tại sao nên chọn loại hình “Công ty Trách nhiệm hữu hạn” khi thành lập doanh nghiệp?