PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THUẾ GTGT CHO DOANH NGHIỆP – Thiên Hà