NOTICEABLE CONTENTS OF FOREIGNERS’ SOCIAL INSURANCE TỪ 01/12/2018 – NHỮNG NỘI DUNG CẦN LƯU Ý VỀ BHXH VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 01/12/2018 – Thiên Hà

NOTICEABLE CONTENTS OF FOREIGNERS’ SOCIAL INSURANCE TỪ 01/12/2018 – NHỮNG NỘI DUNG CẦN LƯU Ý VỀ BHXH VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 01/12/2018