NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NỢ THUẾ KHÔNG ĐƯỢC CẤP PHÉP KINH DOANH – FOREIGN INVESTORS OWED TAX ARE NOT ALLOWED TO DO BUSINESS – Thiên Hà

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NỢ THUẾ KHÔNG ĐƯỢC CẤP PHÉP KINH DOANH – FOREIGN INVESTORS OWED TAX ARE NOT ALLOWED TO DO BUSINESS