NHÀ ĐẦU TƯ GÓP VỐN DƯỚI 03 TỶ KHÔNG ĐƯỢC CẤP THẺ TẠM TRÚ THEO DIỆN ĐẦU TƯ – Thiên Hà

NHÀ ĐẦU TƯ GÓP VỐN DƯỚI 03 TỶ KHÔNG ĐƯỢC CẤP THẺ TẠM TRÚ THEO DIỆN ĐẦU TƯ