Người lao động làm việc ở hai nơi thì đóng BHXH, BHYT, BHTN thế nào? – Thiên Hà

Người lao động làm việc ở hai nơi thì đóng BHXH, BHYT, BHTN thế nào?