LƯU Ý KHI VIẾT TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU – Thiên Hà