KHÓA MÃ SỐ THUẾ KHI CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG HỘ KINH DOANH – Thiên Hà