Kê khai thuế giá trị gia tăng đối với vé cầu đường – Declaration of value added tax on toll tickets – Thiên Hà

Kê khai thuế giá trị gia tăng đối với vé cầu đường – Declaration of value added tax on toll tickets