Hướng dẫn tiền thuê nhà tính vào thu nhập chịu thuế TNCN như thế nào? – Thiên Hà

Hướng dẫn tiền thuê nhà tính vào thu nhập chịu thuế TNCN như thế nào?