GOOGLE, FACEBOOK, YOUTUBE PHẢI ĐÓNG THUẾ THU NHẬP NHƯ THẾ NÀO?-HOW DOES GOOGLE, FACEBOOK, YOUTUBE PAY TAX? – Thiên Hà

GOOGLE, FACEBOOK, YOUTUBE PHẢI ĐÓNG THUẾ THU NHẬP NHƯ THẾ NÀO?-HOW DOES GOOGLE, FACEBOOK, YOUTUBE PAY TAX?