GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KARAOKE, VŨ TRƯỜNG – Thiên Hà

GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KARAOKE, VŨ TRƯỜNG