GIẢM LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TỪ 20/9 – Thiên Hà