Giám đốc công ty TNHH một thành viên có phải đóng BHXH? – Thiên Hà

Giám đốc công ty TNHH một thành viên có phải đóng BHXH?