GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA DẤU TREO VÀ DẤU GIÁP LAI – Thiên Hà