GIÁ TÍNH THUẾ GTGT KHI CÓ CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI – Thiên Hà