ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN, GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN – Thiên Hà