Doanh nghiệp nước ngoài bán buôn có mặc nhiên được quyền xuất nhập khẩu – Thiên Hà