ĐIỀU KIỆN KINH DOANH RƯỢU CÓ ĐỘ CỒN DƯỚI 5,5 ĐỘ THEO NGHỊ ĐỊNH MỚI – Thiên Hà