CÔNG VĂN SỐ 1386/TCT-DNL V/V hoàn thuế GTGT đối với Ban Quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận – Thiên Hà

CÔNG VĂN SỐ 1386/TCT-DNL V/V hoàn thuế GTGT đối với Ban Quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận