Công văn 68928/CT-TTHT về xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê – Thiên Hà