CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI THÀNH LẬP CÔNG TY CON – Thiên Hà