Công ty cổ phần có lợi thế gì trong nền kinh tế thị trường? – Thiên Hà

Công ty cổ phần có lợi thế gì trong nền kinh tế thị trường?