CÓ ĐƯỢC TÍNH VÀO SỐ GIỜ LÀM THÊM NẾU ĐÃ ĐƯỢC NGHỈ BÙ? – Thiên Hà

CÓ ĐƯỢC TÍNH VÀO SỐ GIỜ LÀM THÊM NẾU ĐÃ ĐƯỢC NGHỈ BÙ?