Có được thanh toán tiền lương cho những ngày phép năm chưa nghỉ? – Thiên Hà