Chuyên gia nước ngoài được cử đi công tác theo dự án ODA tại việt nam chịu thuế gì? – Thiên Hà

Chuyên gia nước ngoài được cử đi công tác theo dự án ODA tại việt nam chịu thuế gì?