CHƯA ĐỔI THẺ BHYT MỚI, CÓ ĐƯỢC DÙNG THẺ CŨ KHÔNG? – Thiên Hà

CHƯA ĐỔI THẺ BHYT MỚI, CÓ ĐƯỢC DÙNG THẺ CŨ KHÔNG?