Chỉ thị 10/CT-TTg tạm ngừng nhập cảnh người đến từ Hàn Quốc và vùng có dịch – Thiên Hà

Chỉ thị 10/CT-TTg tạm ngừng nhập cảnh người đến từ Hàn Quốc và vùng có dịch