Chi phí mua phần mềm nước ngoài qua mạng được đưa vào chi phí hợp lý hợp lệ như thế nào? – Thiên Hà

Chi phí mua phần mềm nước ngoài qua mạng được đưa vào chi phí hợp lý hợp lệ như thế nào?