CÁC KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI PHẢI ĐĂNG KÝ VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC – Thiên Hà