Bán hàng từ kho ngoại quan thì thuế suất GTGT như thế nào và bao nhiêu – Thiên Hà

Bán hàng từ kho ngoại quan thì thuế suất GTGT như thế nào và bao nhiêu