XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG – Thiên Hà
Hỏi: Giám đốc doanh nghiệp có thể xác nhận tình trạng hôn nhân cho người lao động trong doanh nghiệp của mình được không?

Trả lời:

Nếu người yêu cầu xác nhận là cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, người đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang, người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu trên có thẩm quyền thực hiện việc xác định tình trạng hôn nhân cho đó.

Các trường hợp khác do UBND cấp xã, phường, thị trấn, nơi người yêu cầu có đăng ký hộ khẩu thường trú thực hiện việc xác nhận tình trạng hôn nhân. Nếu bên yêu cầu không có hoặc chưa có hộ khẩu thường trú thì UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân có đăng ký hộ khẩu tạm trú có thời hạn có thẩm quyền xác nhận tình trạng hôn nhân cho người này.

Như vậy với quy định nêu trên thì chỉ người đứng đầu (giám đốc) doanh nghiệp nhà nước mới có thẩm quyền xác nhận về tình trạng hôn nhân cho người lao động thuộc sự quản lý của mình. Còn nếu xác nhận đó là của giám đốc doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn (không phải là công ty nhà nước), công ty cổ phần (không phải là công ty nhà nước), doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… về tình trạng hôn nhân cho người lao động đang làm việc tại đơn vị mình thì xác nhận đó không có giá trị pháp lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *